-

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası   

Menü
 
Takvim
« May Haziran
Pz Sl Çs Cm Ct Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tarihte 18 Haziran günü 0 olay var, Detaylar..
 
Google'da Ara
..Buraya Yaz..
 
Döviz Kuru
Alış
1 EUR : 7.7743 YTL
1 USD : 8.6243 YTL
Satış
1 EUR : 7.8258 YTL
1 USD : 8.6398 YTL
 
Site sayacı
Bugün : 21
Dün : 42
Toplam : 280192
Sayfa izlenimi aldık..
 

Son Eklenen Haberler
Güncel Mevzuat
TÜRMOB e-Etkinlik-9 "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Düzenleme, Uygulaması ve Güncel Gelişmeler"
2020 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kamu Gözetim Kurumu`na Bildirilmesine İlişkin Duyuru
"Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Çevre Muhasebesi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması" konulu online anket çalışması hk.
TÜRMOB e-EĞİTİM NO:24 "e-UYGULAMALARDA GÜNCEL VE ÖZELLİKLİ KONULAR"
İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim ve İdari Para Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun'a Göre Yeniden Yapılandırma
Vergi ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımına İlişkin 7326 Sayılı Kanun'la İlgili Özet Bilgi ve Hatırlatmal
e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru
Tüm meslek mensuplarımız yaş sınırı olmaksızın aşı olabileceklerdir
Özel Mevzuat Sirküleri 2021/122 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı
Petrol Ofisinden Üye, Çalışan ve Stajyerlerimize Özel, Motorin ve Benzin Alımlarında %4,5 İndirim ile İlgili Protokol hk.
APHB ve MUHSGK’DA uzaktan yapılan çalışmanın bildirimi için ayrı alan oluşturuldu
Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru
Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi - İçişleri Bakanlığı
Stajyer Eğitiminide (e-USE) Eksik Dönemlerin Tamamlanması ve Katkı Payı Ödeme Süresi 30 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır.
2021/2.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
Finansman gider kısıtlaması ile diğer yeni değişikliklere ilişkin Kurumlar Vergisi Tebliği yayımlandı
Ticaret Bakanlığı "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Hibe Desteği Başvurularına İlişkin Basın Duyurusu"
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı
e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular
Bazı petrol ürünlerinde ÖTV tutarı arttırıldı
Yeni Çalışma İzin Görev Belgelerinizi E-Birlik Sisteminden Alabilirsiniz.
TÜRMOB e-Eğitim No:23 "FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI"
e-arşiv fatura ve e-smm iptal, ihtar/itirazların GİB'e bildirimine ilişkin kılavuz yayımlandı
22 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2021/1 dönemi Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Programı
Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi
KGK-Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Konsolide Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır
SGK Genelgesi 2021/11 "Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri"
7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)
Yapı Kooperatifleri Genel Kurullarına İlişkin Duyuru
SGK Genelgesi 2021/20 "7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması"
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.02.2018 tarih ve 2018/8 sayılı SGK Genelgesi "3294 sayılı Kanun`un ek 5`inci maddesinde yer alan sigorta prim desteği"
Elektronik İrsaliye Uygulaması Hakkında Duyuru
SGK Genelgesi 2021/18 "2018/8 sayılı Genelge Değişikliği"
Uzaktan Çalışma Gün Sayısı
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanl
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/135 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik DefterBeratlarının Yüklenme Süresinin
Hatalı Teşvik Döneminin Geçici Olarak Hatalı Teşvik Listesinden Çıkarılması İşlemleri
7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 

Üyelik
Kullanıcı : 
Şifre : 
Hatırla :   

  
 
Staj-Sinav

2021 Yılı Sınav Takvimi hk.


2021 Yılı Hesap Numaraları ve bedeller hk.


Staja Giriş Sınavı İlk Başvuru işlemleri


Staja Giriş Sınavı Tekrar Başvuru işlemleri


 
Saat
 
Hava Durumu
Bolu
BOLU
 
Yerel reklam
 
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
-- Arti Bilgisayar --
Bu sayfa: 0,20 saniyede yorumlandı.