-

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası   

Menü
 
Takvim
« Nis Mayıs
Pz Sl Çs Cm Ct Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tarihte 16 Mayıs günü 0 olay var, Detaylar..
 
Google'da Ara
..Buraya Yaz..
 
Döviz Kuru
Alış
1 EUR : 7.5971 YTL
1 USD : 8.2867 YTL
Satış
1 EUR : 7.6474 YTL
1 USD : 8.3016 YTL
 
Site sayacı
Bugün : 43
Dün : 48
Toplam : 277392
Sayfa izlenimi aldık..
 

Komisyonlar

Sosyal - Kültürel Etkinlikler Komisyonu:

Başkan     : Resmiye KAHRUMAN

Bşk. Yrd. : Fadime GÜLEN

Bşk. Yrd. : Hatice AKMERİÇ

Katip Üye : Nezih ÖZEN

Üye           : Ayten AKALIN

Üye           : Emine DAVARCIOĞLU

Sorumlu Y.K Üyesi : Sabiha SARI

Bağımlı Çalışanlar Komisyonu:

Başkan      : Atilla YILMAZ

Bşk Yrd.   : Ayşe FİDAN

Raportör    : Cemil KURNAZ

Üye           : Safiye ÇELİKBAŞ

Üye            : Resmiye KAHRUMAN

Üye            : Ayten AKALIN

Sorumlu Y.K Üyesi : Ertuğrul GENÇ

Stajyer - Denetleme Komisyonu:

Başkan     : Atilla YILMAZ

Bşk. Yrd. : Şerafettin ÖZDEMİR

Raportör   : Nezih ÖZEN

Üye           : Resmiye KAHRUMAN

Üye           : Adem BERABER

Üye           : Fahrettin KÖK

Sorumlu Y.K Üyesi :İlkay BAĞATIR

Mevzuat Araştırma Danışma ve Eğitim Komisyonu:

Başkan     : Serhan MARANGOZ

Bşk. Yrd.  : Atilla YILMAZ

Raportör   : Nezih ÖZEN

Üye            : Z.Akın TEKMAN

Üye             : M.Ali ÇAKIR

Sorumlu Y.K Üyesi : Yüksel CEYLAN

Sorumlu Y.K Üyesi : Ertuğrul GENÇ

Sorumlu Y.K Üyesi : İlkay BAĞATIR

Basın - Yayın Komisyonu:

Başkan     : Ayşegül GÜLEN

Bşk. Yrd.  : Mert İNCE

Raportör   : Özdoğan ÖZDEMİR

Sorumlu Y.K Üyesi : Murat ALTUNYILDIZ

 

 

                                                                                                                                                    BOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

 ÇALIŞMA KOMİSYONLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

BÖLÜM: 1

           OLUŞTURULACAK KOMİSYONLAR

          Madde: 1 – Bolu SMMM Odası bünyesinde faaliyette bulunmak üzere, doğrudan Oda Yönetim Kuruluna bağlı olmak üzere çalışma komisyonları oluşturulacaktır.

          OLUŞTURULACAK KOMİSYONLAR

         a)      Sosyal - Kültürel Etkinlikler Komisyonu

         b)      Bağımlı Çalışanlar Komisyonu

         c)      Stajyer-Denetleme Komisyonu

         d)      Mevzuat Araştırma Danışma ve Eğitim Komisyonu

         e)   Basın Yayın Komisyonu

 KOMİSYONLARIN TEŞEKKÜLÜ ve KOMİSYON ÜYELERİNİN ATANMASI

Madde: 2 – Oda Yönetim Kurulu, bu yönerge ile belirlenmiş olan komisyonları, faaliyet alanlarını ve çalışma şeklini ilan ederek tüm üyeleri komisyonlarda çalışmaya davet eder.

         Davet üzerine talepte bulunan meslek mensuplarının komisyon üyeliklerinde görevlendirilmesi sağlanır.

         Yeterli müracaat olmaması halinde üyelerin liyakat durumları da dikkate alınarak Yönetim Kurulunca atamalar gerçekleştirilir.

         Komisyonların üye sayıları ve görevlendirilmeleri Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi üzerine komisyonlar teşekkül etmiş olur.

        Komisyon üyelerinin görevleri, Yönetim Kurulunun görev süresinin sonuna kadar devam eder. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili çalışma komisyonun teklifi üzerine yeni üyeler görevlendirebilir.

       Komisyonlar, çalışmalarını Oda Yönetim Kurulu gözetiminde sürdürürler.

       KOMİSYON YÜRÜTME KURULUNUN SEÇİMİ

    Madde: 3 – Çalışma Komisyonları, ilk toplantılarını Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yaparlar.  İlk toplantıda görev dağılımı yapılır ve üyelerden biri “Başkan” olarak görevlendirilir.Komisyon başkanı, komisyon toplantılarına başkanlık eder ve toplantı gündemini belirleyerek, toplantılara çağrıları yapar. Komisyonun genel amaçları ve komisyon tarafından tespit edilen program doğrultusunda komisyonu sevk ve idare eder.

        KOMİSYON TOPLANTILARI

      Madde: 4 – Komisyon toplantıları iki ayda en az bir kez olağan toplanır. Başkanın talebi üzerine olağan üstü toplantı yapılabilir. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayın üyenin, komisyon üyeliği düşer. Böyle hallerde komisyon başkanı durumu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

         Komisyon üyeleri, gündeme madde ilave edebilirler. Kararlar çoğunluk kararıyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

       KOMİSYONUN DAĞILMASI

       Madde: 5 – Üç ay boyunca toplantı yapmayan komisyonlar dağılmış sayılır. Oda Yönetim Kurulu dağılan komisyonları yeniden oluşturur.

       YÜRÜRLÜK

      Madde: 6 – Bu yönerge, Oda Yönetim Kurulu’nun;1/Aralık/ 2010 tarih ve 301 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

                                               BÖLÜM: 2

         ÇALIŞMA KOMİSYONLARI FAALİYET ALANLARI

        Madde: 7 – SOSYAL - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

        a)      Bolu İli’nin doğal ve kültürel zenginlikleri’nin meslek mensubuna ve kamuoyuna tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

b)      Meslek mensuplarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak tatil ve gezi programları organize etmek,

c)      Meslektaşlar arasında dayanışmayı, birlik ve beraberliği geliştirecek balo¸yemek, piknik ve benzeri eğlence programları tertiplemek,

d)      Meslek mensubunun kamuoyunda sosyal ve kültürel yönünü ortaya çıkararak tiyatro,  

              müzik, edebiyat gibi sanatsal aktivitelerde bulunmak.

          Madde: 8 – BAĞIMLI ÇALIŞANLAR KOMİSYONU.

          a)      Meslek yasası ve mesleki mevzuatta bağımlı çalışan meslek mensuplarının haklarını kısıtlayıcı ya da engelleyici hükümleri tespit etmek, çözüm önerileri üretmek ve Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

b)      Bağımlı çalışan meslek mensuplarının yaşadıkları sorunları araştırmak, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirerek Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

c)      Bağımlı çalışan meslek mensuplarının çalıştıkları işyerlerinde özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, bu önerilerin iş dünyasında kabul edilmesine yönelik çalışmalar ve organizasyonlar yapmak,

d)      Bağımlı çalışan meslek mensuplarına uygulanacak asgari ücret prensiplerini belirlemek ve etkin uygulamanın sağlanmasına yönelik öneriler geliştirmek,

e)      Bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik özel eğitim çalışmaları yapılması hususunda Oda Yönetim Kuruluna teklifler sunmak,

f)        Bağımlı çalışan meslek mensuplarının birbirleriyle ve serbest çalışan meslek mensuplarıyla ilişkilerini geliştirecek sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek üzere Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonuyla ortak çalışmalar yapmak,

g)      Bağımlı çalışan meslek mensuplarının Oda etkinliklerine daha etkin katılımını sağlayacak çalışmalar yapmak ve Oda Yönetim Kuruluna bu hususta öneriler sunmak.

Madde: 9- STAJYER - DENETLEME KOMİSYONU

          a)      Meslek mensuplarının yardımcı eleman ve stajyer taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak,

b)      Stajyerlere staj yapacak meslek mensubu bulunması konusunda çalışmalar yapmak,

c)      TÜRMOB ve TESMER Eğitim Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; stajyerlere yönelik staja başlama ve mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları düzenlemek,

d)      Stajyerler arasında dayanışmayı sağlayacak, piknik, gezi, eğlence ve benzeri organizasyonlar yapmak,

e)      Stajyerlerin yaşadıkları sorunları tespit ve değerlendirmek üzere toplantılar düzenlemek, sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirerek Oda Yönetim Kurulunun dikkatine sunmak,

f)        Stajyerlerin sınav gidiş-dönüş ve konaklama hizmetlerini organize etmek,

g)      Oda etkinliklerine stajyerlerin katılımlarını sağlayarak, stajyerlerin Odamıza karşı aidiyet duygularını geliştirmek,

h)      Stajyerlerin staj yaptıkları yerlerde mevzuata uygun staj yapılıp yapılmadığını Oda Yönetimi tarafından yapılacak program doğrultusunda denetimini yapmak.

Madde: 10 – MEVZUAT ARAŞTIRMA DANIŞMA VE EĞİTİM KOMİSYONU

         a)Meslek mensuplarının vergi, iş, sosyal güvenlik ve diğer ilgili mevzuat konularında bireysel veya toplu olarak yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek ve ilgililere sunmak,

        b) Vergi, iş, sosyal güvenlik ve diğer ilgili mevzuat konularında meslek mensuplarına doğrudan veya dolaylı bir şekilde danışmanlık hizmetleri vermek ve bu hizmetlerin Oda’da sürekliliğini sağlamak,

        c) Vergi, iş, sosyal güvenlik ve diğer ilgili mevzuat konularında komisyona yansıyan yazılı ve sözlü soruları cevaplandırmak,

       d) Oda yayın organlarında vergi, iş, sosyal güvenlik ve diğer ilgili mevzuata ilişkin yayınların hazırlanmasında basın- yayın komisyonuna teklifler sunmak, yazılar yazmak, yazılan yazıların denetimini sağlamak,

       e) Telefon mesajı, e-posta, internet sitesi gibi her türlü teknolojik imkânlardan yaralanarak mevzuat değişikliklerinin en kısa sürede üyelere ulaştırılmasını sağlamak,

       f) Vergi mevzuatı, iş, sosyal güvenlik ve diğer ilgili mevzuat konularında meslek mensubuna yönelik, eğitim, kurs, panel ve seminer gibi organizasyonların yapılması hususunda Oda Yönetimine teklifler sunmak,

       g) Oda Yönetim Kuruluna mevzuata ilişkin danışmanlık hizmeti vermek, mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş oluşturarak Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

       h)Vergi ve Maliye Politikaları İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı hakkında görüş oluşturmak, vergi mevzuatına ilişkin değişiklik tasarıları hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

       ı)Yeni Türk Ticaret Kanununun yasalaşma sürecini izlemek, yapılan çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirmek, meslektaşın yeni mevzuata en kısa sürede uyumunu sağlayacak çalışmaları organize etmek ve Oda Yönetim Kuruluna sunmak.

            Madde: 11- BASIN- YAYIN  KOMİSYONU

a)      Odamızın kamuoyunda basın ve yayın yoluyla tanıtımını sağlamak,

b)      Odamızın faaliyetleri konusunda meslek mensuplarımızın ve kamuoyunun aktüel dergi ve internet yayıncılığı yoluyla bilgilendirilmesini sağlamak,

c)      Meslek mensuplarının mevzuat hakkında bilgi edinmesi, mesleki bilgisini geliştirmesi ve mevzuata ilişkin yaşadığı problemlere cevap bulabilmesi için kitap, dergi, sirküler, bülten, vb. mevzuat yayıncılığı yapmak,

d)      Odanın internet sitesinin izlenmesi, ilgili komisyonlar arasında koordinasyon sağlanarak sitenin genel yayın politikaları doğrultusunda yayın yapmasını sağlamak,

e)      Odanın yayın organlarında ilan ve reklâm potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

f)         Ulusal ve yerel medya ile ilişki kurmak, geliştirmek, Odamızın basın ve yayın yoluyla tanıtımı konusunda Oda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

 

                             BOLU S.M.M.M. ODASI

                                YÖNETİM KURULU

 Arkadaşına Gönder
[1]
 

Üyelik
Kullanıcı : 
Şifre : 
Hatırla :   

  
 
Staj-Sinav

2021 Yılı Sınav Takvimi hk.


2021 Yılı Hesap Numaraları ve bedeller hk.


Staja Giriş Sınavı İlk Başvuru işlemleri


Staja Giriş Sınavı Tekrar Başvuru işlemleri


 
Saat
 
Hava Durumu
Bolu
BOLU
 
Yerel reklam
 
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
-- Arti Bilgisayar --
Bu sayfa: 0,16 saniyede yorumlandı.